Lượt thăm:241671460   Đang Online: 760

Số lượt xem: 1365
Gửi lúc 18:12' 02/06/2021
Thư mời và Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

      Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng  thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty bằng hình thức trực tuyến. 

1.      Thời gian: Bắt đầu từ 8h15’ thứ Hai ngày 28/06/2021.

2.      Địa điểm: Phòng họp Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội, Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.      Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 20/05/2021.

4.      Hình thức tham dự: Trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ https://ezgsm.fpts.com.vn   

5.      Cách thức tham dự và biểu quyết:

-         Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự Đại hội theo thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập và Mật khẩu, được gửi tới quý cổ đông theo Thư mời. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

-         Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty về địa chỉ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Thời giam chậm nhất trước: trước 16h ngày 21/06/2021 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

-         Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn chi tiết.

-          Email: phamquynh.hd6@gmail.com   Điện thoại: 0983741983

6.      Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.handico6.com.vn từ ngày 02 /06/2021.

7.      Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Cổ đông không nhận được Thư mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

8.      Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

-         Bà: Phạm Ngọc Quỳnh - Chức vụ: Ban trợ lý – Quản lý cổ đông.

-         Trụ sở chính Công ty: Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

-         Điện thoại: 0983741983

-         Email: phamquynh.hd6@gmail.com

 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020


1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

2. Chương trình đại hội

3. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 bằng hình thức trực tuyến

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

5. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành công tác SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

9. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến năm 2021

10. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021

11. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

12.Giấy ủy quyền và xác nhận dự họp

13. Tờ trình thông qua BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán

Tác giả: Tổ biên tập HANDICO6

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2