Lượt thăm:242394640   Đang Online: 1150

Số lượt xem: 1489
Gửi lúc 09:10' 02/07/2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 NHIỆM KỲ 2020 -2025
Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công phiên họp thường niên Đại hội Đồng cổ đông năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Ông Bế Ngọc Long - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 
Ông Lê Quốc Bình- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ - 2020 báo cáo trước Đại hội về công tác quản lý, chỉ đạo SXKD nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng chỉ đạo SXKD nhiệm kỳ 5 năm tới 2020 - 2025.
 
 
 
 
 
 
 
Đại hội tiến hành Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
-  Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Ông Bế Ngọc Long - Tổng Giám đốc
-  Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Phạm Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
-  Hoàng Tuấn Anh - Trưởng nhóm đầu tư Công ty CP CK Sài Gòn - Thành viên HĐQT
 
                                                    
                                                         Các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đại hội tiến hành Bầu Thành viên Ban kiểm soát HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
-  Bà Nguyễn Thị Thu Hiên - Trưởng BKS HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
-  Ông Trương Anh Tú - Thành viên BKS HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
-  Bà Phan Thị Kim Dung - Nhân viên Phòng Hành chính
 
                                                  
                                                  Các thành viên Ban Kiểm soát HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025
 

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2