Lượt thăm:242396140   Đang Online: 1190

Số lượt xem: 2299
Gửi lúc 18:22' 27/04/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Ngày 27/4/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2018. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội đã thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông của công ty về kế hoạch phát triển công ty trong những năm tiếp theo. 100% các cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí với các báo cáo trên.

Mục tiêu Hội đồng quản trị công ty đề ra cho năm 2018 là Tổng doanh thu đạt 383 tỷ đồng/ năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng. Mức chia cổ tức là 15% bằng tiền mặt. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2018 đạt 10.000.000 đồng/tháng/người. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trích lập các quỹ theo quy định gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng phúc lơi, quỹ tương thân tương ái.

 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung trong các báo cáo và tờ trình. Dự kiến trong năm 2018, Công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Toàn thể các cổ đông của công ty cũng như cán bộ công nhân viên công ty tin tưởng rằng dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty sẽ đạt được và đạt thắng lợi các mục tiêu đặt ra. Từng bước đưa công ty phát triển ngày càng  tăng trưởng ổn định- phát triển vững chắc.

Chi tiết: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2