Lượt thăm:227868350   Đang Online: 760
Gửi lúc 14:34' 21/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý I năm 2023


Gửi lúc 11:08' 31/03/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.


Gửi lúc 15:59' 22/03/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.


Gửi lúc 17:11' 20/01/2023
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 


Gửi lúc 16:11' 20/10/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý III năm 2022


Gửi lúc 08:22' 15/08/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông BCTC  Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022


Gửi lúc 14:10' 10/08/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông BCTC  Riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022


Gửi lúc 15:08' 28/07/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý II năm 2022


Gửi lúc 10:32' 20/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý I năm 2022


Gửi lúc 19:36' 31/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.


Gửi lúc 09:23' 29/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.


Gửi lúc 16:23' 20/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021.


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2