Lượt thăm:214004220   Đang Online: 970
Gửi lúc 10:32' 20/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý I năm 2022


Gửi lúc 19:36' 31/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.


Gửi lúc 09:23' 29/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.


Gửi lúc 16:23' 20/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021.


Gửi lúc 10:15' 19/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021.


Gửi lúc 08:11' 21/10/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2021.


Gửi lúc 15:04' 23/08/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCK Nhà Nước, SGD Chứng khoán Hà Nội và Qúy cổ đông công văn số 23.8/TCKT-CT6 ngày 23/08/2021 giải trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.


Gửi lúc 20:44' 19/08/2021
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021


Gửi lúc 15:03' 13/08/2021
Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021


Gửi lúc 09:24' 27/07/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2021 


Gửi lúc 17:33' 15/04/2021
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I - năm 2021 kết thúc ngày 31/03/2021


Gửi lúc 15:10' 09/04/2021
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2