Lượt thăm:210100430   Đang Online: 1530
Gửi lúc 14:37' 26/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triền Nhà số 6 Hà nội  kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng quý cổ đông thông báo về việc đổi người công bố thông tin và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty. Chi tiết ...


Gửi lúc 14:36' 11/01/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo số 04/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.


Gửi lúc 15:43' 29/12/2021
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng


Gửi lúc 14:37' 29/12/2021
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.


Gửi lúc 10:16' 22/12/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức lần 2 năm 2020 theo nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021. Chi tiết ....


Gửi lúc 14:24' 30/11/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021


Gửi lúc 14:39' 22/11/2021
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội


Gửi lúc 08:50' 13/10/2021
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo số 139/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền


Gửi lúc 09:15' 05/10/2021
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký


Gửi lúc 09:40' 24/09/2021
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2020. Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức: 07/10/2021 . Thời gian thanh toán: Từ ngày 26/10/2021


Gửi lúc 15:55' 28/04/2021
Kính gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán  Công văn số 67/2021/TB-Ct6 ngày 27/04/2021 về việc chốt danh sách cổ đông


Gửi lúc 15:16' 26/04/2021
- Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán: HD6 - SLCP trước giao dịch: 2.786.622 CP, tỷ lệ 19.35% - SLCP sau giao dịch: 3.412.392 CP; tỷ lệ 23.69% - Thời gian giao dịch: ngày 26/04/2021


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2