Lượt thăm:205396620   Đang Online: 3650
Gửi lúc 15:55' 28/04/2021
Kính gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán  Công văn số 67/2021/TB-Ct6 ngày 27/04/2021 về việc chốt danh sách cổ đông


Gửi lúc 15:16' 26/04/2021
- Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán: HD6 - SLCP trước giao dịch: 2.786.622 CP, tỷ lệ 19.35% - SLCP sau giao dịch: 3.412.392 CP; tỷ lệ 23.69% - Thời gian giao dịch: ngày 26/04/2021


Gửi lúc 16:11' 22/04/2021
- Tên người thực hiện giao dịch: Bế Ngọc Long - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: HD6 - SLCP trước giao dịch: 81.000 CP, tỷ lệ 0.56% - SLCP sau giao dịch: 131.000 CP ; tỷ lệ 0.9% - Thời gian giao dịch: ngày 22/04/2021


Gửi lúc 15:59' 22/04/2021
- Tên người thực hiện giao dịch: Dương Thị Thái Hương - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: HD6 - SLCP trước giao dịch: 0 CP, tỷ lệ 0% - SLCP sau giao dịch: 30.000 CP ; tỷ lệ 0.2% - Thời gian giao dịch: ngày 20/04/2021


Gửi lúc 16:28' 16/04/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020


Gửi lúc 14:55' 16/11/2020
Căn cứ theo Quyết định số 627/QĐ-SGDHN ngày 12/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đồng thời Công ty cũng đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 23/11/2020 với giá tham chiếu là 12.600 đồng/cổ phiếu.


Gửi lúc 09:57' 09/09/2020
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2019. Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức: 25/09/2020 . Thời gian thanh toán: Từ ngày 15/10/2020


Gửi lúc 16:02' 27/07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội thông báo về việc thay đổi Người được UQ Công bố thông tin


Gửi lúc 17:58' 19/06/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.Gửi lúc 16:40' 07/02/2020
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 22/2020/TB-HANDICO6 về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, chi tiết ....


Gửi lúc 16:14' 07/02/2020
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội quyết định về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, chi tiết ...


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2