Lượt thăm:243402380   Đang Online: 630
Gửi lúc 18:34' 21/06/2024
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023


Gửi lúc 18:01' 21/06/2024
Ngày 20/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết online.


Gửi lúc 16:09' 12/06/2024
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023


Gửi lúc 17:36' 07/06/2024
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý Cổ đông công văn cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023


Gửi lúc 18:29' 30/05/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN  Kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 diễn ra vào sáng ngày 20/06/2024 bằng hình thức họp trực tuyến.


Gửi lúc 18:41' 19/05/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022


Gửi lúc 07:59' 19/05/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 bằng hình thức trực tiếp.


Gửi lúc 18:13' 28/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN  Kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 diễn ra vào sáng ngày 19/05/2023 bằng hình thức họp trực tuyến.


Gửi lúc 10:39' 25/06/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021


Gửi lúc 14:25' 24/06/2022
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 diễn ra vào lúc 8h35 phút sáng hôm nay - ngày 24.06.2022 bằng hình thức trực tuyến qua kênh https://ezgms.fpts.com.vn


Gửi lúc 18:49' 23/06/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. Chi tiết tại đây...


Gửi lúc 16:09' 22/06/2022
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông bản Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 06 năm 2022. 


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2