Lượt thăm:242396180   Đang Online: 1210
Gửi lúc 16:16' 17/04/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2023


Gửi lúc 17:47' 30/01/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023


Gửi lúc 09:49' 28/07/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán HN và Quý Cổ đông Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.


Gửi lúc 17:40' 04/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi:      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội      - Quý cổ đông  Báo cáo thường niên năm 2022


Gửi lúc 08:37' 30/01/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  kính gửi:  -  Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước                  -  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2022


Gửi lúc 11:11' 26/12/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022.


Gửi lúc 16:39' 15/07/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022


Gửi lúc 16:37' 15/07/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022


Gửi lúc 10:04' 18/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm tài chính 2021 


Gửi lúc 14:40' 11/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: UBCK Nhà Nước , SGD CK Hà Nội cùng quý cổ đông công văn số 05/2022/BC-CT6 ngày 11/01/2022


Gửi lúc 10:54' 17/08/2021
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 


Gửi lúc 16:46' 16/04/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2