Lượt thăm:221645700   Đang Online: 770
Gửi lúc 16:39' 15/07/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022


Gửi lúc 16:37' 15/07/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022


Gửi lúc 10:04' 18/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm tài chính 2021 


Gửi lúc 14:40' 11/01/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: UBCK Nhà Nước , SGD CK Hà Nội cùng quý cổ đông công văn số 05/2022/BC-CT6 ngày 11/01/2022


Gửi lúc 10:54' 17/08/2021
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 


Gửi lúc 16:46' 16/04/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020


Gửi lúc 16:12' 01/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: UBCK Nhà Nước , SGD CK Hà Nội cùng quý cổ đông công văn số 01.02/2021/BC-CT6 ngày 01/02/2021


Gửi lúc 10:21' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019


Gửi lúc 09:31' 26/09/2018
K ính gửi Quý Cổ đông  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Báo cáo thường niên năm 2017"
Gửi lúc 21:31' 21/06/2014
 


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2