Lượt thăm:241670990   Đang Online: 720

Số lượt xem: 1140
Gửi lúc 17:18' 08/06/2021
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

 1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website https://ezgsm.fpts.com.vn và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo thay đổi hình thức và thời gian họp đã được gửi cho Quý cổ đông.

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn “Quên mật khẩu”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với HD6 – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc với các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu HD6). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập. 


 1. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

 1. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 8h00 ngày 07/06/2021 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/06/2021.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

 1. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội có 03 (ba) lần biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

 • Biểu quyết lần 01:

 • Biểu quyết lần 02

 • Biểu quyết lần 03

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút    sau đó nhấn “Biểu quyết” để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.


Lưu ý: Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi biểu quyết ít nhất 01 lần biểu quyết trên hệ thống EzGSM.


 1. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của HD6 theo quy định tại Thông báo mời họp. 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, HD6 sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

 1. Thảo luận

Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ để HD6 liên hệ hỗ trợ.

 1. Các tính năng khác:

 • Tính năng livestream: Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.

 • Tài liệu đại hội: Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

 • Liên hệ: Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2