Lượt thăm:243404020   Đang Online: 610

Số lượt xem: 2949
Gửi lúc 22:57' 26/06/2014
Tài liệu họp Đai Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2013

TỔNG CTY ĐTƯ VÀ PT NHÀ HN

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

---*---

ISO 9001:2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---ó---

Hà Nội, Ngày   23  tháng   6   năm 2014

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

 

Kính thưa quý vị cổ đông!

 

          Năm 2013 mặc dù kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục một năm đầy khó khăn , mặc dù có đạt được một số mục tiêu quan trọng như kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền… nhưng còn khá nhiều chỉ tiêu khác vẫn còn chưa đạt được như kỳ vọng, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,42%, tổng cầu nền kinh tế vẫn suy giảm mạnh, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục gia tăng, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng và dòng vốn chưa thể khai thông trong nền kinh tế.

          Ngoài các khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, trong năm 2013 và bước vào những tháng đầu năm 2014 thị trường bất động sản vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi, nợ xấu, nợ chéo trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản tăng cao, lượng tồn kho lớn khiến cho việc vay vốn đầu tư bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc. Mặc dù lãi suất cho vay ngân hàng có giảm nhưng điều kiện vay vốn rất chặt chẽ, khó tiếp cận, thanh toán vốn xây dựng cơ bản bị cắt giảm, sức ép cạnh tranh sản phẩm rất gay gắt. Là một doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp nên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội không thể không chịu ảnh hưởng nặng nề từ những khó khăn chung đó. Nhận thức được sâu sắc những khó khăn đó Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện những mục tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra và từng bước đưa công ty thoát ra khỏi khó khăn và bước đầu lấy lại đà phát triển.

         

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  ĐẠI HỘI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Giá trị sản lượng:                         196,200 tỷ đồng

1.2. Doanh thu:                                  186,080 tỷ đồng

1.3. Nộp ngân sách Nhà nước:            30,309 tỷ đồng.

1.4. Lợi nhuận trước thuế        :                     3,467 tỷ đồng

1.5. Thu nhập bình quân đầu người:                 8 triệu đồng/người/tháng.

1.6. Dự kiến chia cổ tức:                                15 %

1.7. Trích lập các quỹ theo quy định.

          Trong đó:    - Quỹ đầu tư phát triển:           255,141triệu đồng

                             - Quỹ dự phòng tài chính:       127,570 triệu đồng

                             - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:   178,598 triệu đồng

2. Tình hình thực hiện các dự án :

          Tổng giá trị đầu tư các dự án:                   4.823tỷ đồng.

Trong đó:

2.1. Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở - C1:

Tổng mức đầu tư:  1.200 tỷ đồng, đã thực hiện:   400,344 tỷ đồng. Đây là dự án Công ty vừa là chủ đầu tư vừa là tổng thầu xây lắp, đến nay đã thi công phần thân thô đến sàn tầng 34 và tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục nhôm kính, điện nước, điều hòa, thông gió, PCCC… dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao vào tháng 2/2015.

2.2. Dự án 1152-1154 đường Láng: Đã thi công xong phần cọc khoan nhồi và tường vây tuy nhiên do tình hình bất động sản đóng băng, nguồn vốn huy động khó khăn nên đến nay công trình vẫn không thể triển khai thi công tiếp được.

2.3. Dự án Trung tâm ngôn ngữ Việt Hàn: Đã triển khai khoan xong 4 cọc thử, đang trình phương án kiến trúc tổng mặt bằng.

2.4. Dự án C2 Trung Hòa- Nhân Chính: Đang chờ phê duyệt quy hoạch phân khu.

2.5. Dự án 102 Nguyễn Khuyến đang hoàn tất thủ tục pháp lý để tổ chức công tác GPMB.

2.6. Dự án 76 Nguyễn Chí Thanh đang tiến hành công tác khảo sát, thu thập thông tin để triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

          Tóm lại, năm 2013 là một năm vô cùng khó khăn nên công tác đầu tư các dự án chủ yếu tập trung vào cho dự án Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở -C1 do Công ty làm chủ đầu tư. Các dự án khác kết quả thực hiện đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế suy giảm, thị trường tài chính bất ổn, thị trường bất động sản suy thoái, chế độ chính sách thay đổi liên tục khiến cho Công ty gặp khó khăn rất lớn trong việc huy động vốn và kinh doanh tiêu thụ sản phẩm vì thế phải hoãn, dãn tiến độ đầu tư, ưu tiên bố trí tập trung vốn cho dự án C1. Một số dự án như Dự án C2, 102 Nguyễn Khuyến, 76 Nguyễn Chí Thanh vẫn vướng mắc do chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch nên chưa thể triển khai được.

3. Về công tác SXKD xây lắp:

          Trong hoạt động xây lắp, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê quyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian dẫn tới tình trạng chủ đầu tư nợ dây dưa, chậm thanh toán cho các công ty xây dựng, thậm chí có nhiều trường hợp không thu được vốn. Nếu doanh nghiệp không lựa chọn được các chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt, tình trạng nợ thanh toán các công trình sẽ xảy ra, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy năm 2013 công ty chỉ tiếp tục triển khai và hoàn thành bàn giao các công trình và hạng mục công trình chuyển tiếp từ năm 2012 như: Nhà chung cư cao tầng CT2D; CT1C… và kiên quyết từ chối các chủ đầu tư, các công trình có nguy cơ cao.

+ Công trình Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở - C1 Công ty vừa là chủ đầu tư vừa là tổng thầu xây lắp đã áp dụng các công nghệ thi công mới và tiên tiến đánh dấu một bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty.

          + Công tác tổ chức sản xuất được điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng giám đốc đến các phòng ban đơn vị từ đó có thể huy động tổng lực vật tư nhân lực thiết bị để hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ.

          + Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn cũng được đặc biệt quan tâm nên các công trình do công ty thi công đảm bảo yêu cầu chất lượng cao, có những giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo được yêu cầu tiến độ và an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình. Trong năm 2013 không có vụ tai nạn lao động lớn nào xảy ra.

4. Về công tác quản trị-chỉ đạo thực hiện của HĐQT.

4.1. Quản trị doanh nghiệp:

          - Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng các quy chế được quy định trong điều lệ Công ty. Họp định kỳ và bất thường đều mời Ban kiểm soát tham dự nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh đảm bảo cho Ban giám đốc điều hành hoạt động hiệu quả đúng pháp luật.

          - Tiếp tục áp dụng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính tiên tiến trong điều hành Doanh nghiệp; kiểm soát chặt chi phí đầu vào, giảm tiêu hao vật tư, nhiên liệu, sử dụng vốn linh hoạt, tập trung nguồn lực vào những dự án và các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của Công ty.

4.2. Chỉ đạo thực hiện:

          Thông qua các Nghị quyết, quyết định, HĐQT thực hiện việc chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban giám đốc điều hành, bộ máy chuyên môn, cụ thể:

          - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề, nội dung nghị quyết được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

          - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

          - Chỉ đạo, giám sát việc quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư, triển khai phát triển dự án bất động sản, nguồn vốn góp đầu tư vào các công ty con; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SXKD cũng như uy tín trong hoạt động vay, trả giữa Công ty với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.

          - Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, triển khai việc tinh giản, định biên nhân sự đến từng đơn vị, bộ phận chức năng.

          - Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.   

5. Về công tác tài chính.

          Công ty đã tăng cường quan hệ , tìm đối tác hợp tác với các tổ chức tài chính và ngân hàng để huy động các nguồn vốn đầu tư cho các dự án nhưng trong bối cảnh nợ xấu, nợ chéo của các ngân hàng chưa được giải tỏa nên gặp vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Công ty cũng đã hoàn thành việc ký kết, giải ngân hợp đồng tín dụng trị giá 350 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Cầu Giấy cho dự án C1.

          Trong điều kiện kinh doanh gặp khó khăn, hoạt động đầu tư bị sức ép lớn về chi phí tài chính, trích lập dự phòng cho các dự án chưa có điều kiện phát triển… nên chưa thể cải thiện được các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2013. Ban lãnh đạo Công ty đã tìm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí không cần thiết, tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư phát triển SXKD.

6. Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.

          Trong khó khăn chung, hoạt động của các công ty con, Công ty liên kết cũng hết sức khó khăn trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2013. Việc khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay mới đã ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong việc tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư các dự án mới.

 

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới,tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức hiện hữu bao gồm: giải quyết nợ xấu, vấn đề tồn kho, khó khăn về ngồn vốn …Kinh tế Việt Nam tiếp tục được Chính phủ điều hành bởi chính sách tài chính-tiền tệ thận trọng, chi phí vốn vay tiếp tục ở mức cao, nguồn tiền cung cho các dự án bất động sản vẫn chưa được khai thông thỏa đáng. Vì vậy, để thoát ra khỏi những khó khăn hiện tại, từng bước ổn định và phát triển HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, năng động và hiệu quả, tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ trong các lĩnh vực tổ chức quản lý.

1. Các chỉ tiêu SXKD chính :

1.1. Giá trị sản lượng:       446,200 tỷ đồng

1.2. Doanh thu:                310 tỷ đồng

1.3. Lợi nhuận trước thuế:       22,03 tỷ đồng

1.4. Nộp ngân sách Nhà nước:          8,000         tỷ đồng

1.5. Thu nhập bình quân đầu người:      6 triệu đồng/người/tháng

1.6. Dự kiến cổ tức:                           20%

1.5. Trích lập các quỹ theo quy định bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính, Quỹ tương thân tương ái đúng đủ theo quy định.

2. Các mục tiêu và giải pháp thực hiện:

2.1. Các dự án đầu tư:

          Tập trung mọi nguồn lực về vốn chủ sở hữu, vốn vay cho việc thực hiện các dự án có thể mang lại doanh thu ngay sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư. Kiên quyết không đầu tư dàn trải, đọng vốn vào những dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh sau giai đoạn đầu tư. Cụ thể, với các dự án:

          + Dự án C1: Hoàn thành bàn giao vào năm 2015 và triển khai dịch vụ quản lý, điều hành hoạt động của tòa nhà.

          + Dự án Trung tâm ngôn ngữ Việt Hàn: Triển khai thi công cọc khoan nhồi đại trà, hoàn thành phần móng và tầng hầm.

+ Dự án 102 Nguyễn Khuyến tiếp tục hoàn tất thủ tục pháp lý để tổ chức công tác GPMB.

          + Dự án 76 Nguyễn Chí Thanh tiếp tục thu thập thông tin điều tra xã hội, thực hiện công tác phương án hỗ trợ đền bù GPMB và làm các thủ tục đầu tư dự án.

          + Tiếp tục triển khai và hoàn tất các thủ tục đầu tư cho một số dự án khác có tiềm năng.

2.2. Công tác xây lắp:

          - Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kiện toàn bộ máy các Ban điều hành, tiến hành phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Phòng, Ban đơn vị.

- Tổ chức điều hành, quản lý thi công có hiệu quả, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng người.

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ những quy định về công tác nghiệm thu khối lượng công tác xây lắp, tránh thất thoát lãng phí trong thi công.

          - Chỉ đạo kiên quyết việc hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán. Đảm bảo làm đến đâu nghiệm thu thanh toán dứt điểm đến đó để thu hồi vốn cho công ty.

          - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm trong xây lắp đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật cho các công trình.

          - Duy trì mạng lưới ATLĐ từ công ty đến các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

2.3. Công tác tài chính:

          - Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho các dự án, các công trình.

          - Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản lý thu chi vận hành nguồn vốn linh hoạt có hiệu quả.

          - Thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình, công nợ kịp thời, đảm bảo thủ tục tài chính theo quy định.

- Quan hệ, giữ uy tín với các ngân hàng, định chế tài chính, chủ động làm việc, đề xuất các các phương án gia tăng hạn mức vay vốn để đầu tư, thực hiện phương án huy động vốn gián tiếp cho triển khai bán sản phẩm dự án thông qua nghiệp vụ Ngân hàng, định chế tài chính.

2.4. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

          - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành; tiến hành phân cấp triệt để theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

          - Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ làm cơ sở giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của các tập thể và cá nhân.

          - Nghiên cứu tái cấu trúc hoạt động của các công ty thành viên đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.

          - Tăng cường mối quan hệ và chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể quần chúng nhằm tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn thể CBCNV trong công ty.

          Với những định hướng trọng tâm và mục tiêu chủ yếu trên đây, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, HĐQT công ty mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ của quý vị cổ đông và toàn thể cán bộ CNV để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2014.

          Thay mặt HĐQT, Ban TGĐ công ty, tôi xin chúc toàn thể các quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

TM/H§QT C«ng ty cp ®t & pt nhµ sè 6 hn

Chñ tÞch

(Đã ký)

Lª Quèc B×nh

 

 Dowload tai lieu tai duong link

https://drive.google.com/folderview?id=0B-XZveZlHt_Qa29GODJORDI0U0U&usp=sharing


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2