Lượt thăm:114069410   Đang Online: 1550
Gửi lúc 11:01' 02/04/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017


Gửi lúc 09:23' 15/05/2017
Những nội dung chính của Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển nhà số 6 Hà Nội.


Gửi lúc 22:17' 23/06/2014
Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013


Gửi lúc 22:23' 21/06/2014
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 21:31' 21/06/2014
 


Gửi lúc 13:16' 20/05/2013
Những nội dung chính của Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển nhà số 6 Hà Nội.


Gửi lúc 20:55' 22/04/2012
Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 20:43' 22/04/2012
Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 08:29' 11/05/2011
Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 14:22' 27/12/2010
Nội dung Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
AUD16.73317.018
CAD17.46217.813
CHF23.05823.521
EUR26.30926.622
GBP29.28029.749
HKD2.9252.990
JPY206212
KRW1921
SGD16.73617.038
THB688716
USD23.25523.335
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2