Lượt thăm:188830250   Đang Online: 1210

Gửi lúc 15:20' 23/04/2020
Dự án Green Diamond Hạ Long - Viên kim cương xanh giữa lòng kỳ quan . Lưng dựa núi - Mặt hướng biển - Kỳ quan trong tầm tay.


Gửi lúc 13:15' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020


Gửi lúc 13:08' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019


Gửi lúc 13:00' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018


Gửi lúc 10:21' 06/04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019


Gửi lúc 09:42' 31/03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019


Gửi lúc 10:42' 29/03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Thông tin chi tiết về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.Gửi lúc 16:40' 07/02/2020
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 22/2020/TB-HANDICO6 về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, chi tiết ....


Gửi lúc 16:14' 07/02/2020
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội quyết định về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, chi tiết ...


Gửi lúc 10:27' 21/01/2020
Sáng ngày 20 /01/201 9 (ngày 26 tháng chạp ) Công ty C ổ phần Đầu tư và P hát triển N hà số 6 Hà Nội tổ chức buổi lễ Liên hoan T ất niên 201 9 và chào đón năm mới  Canh Tý 20 20 " Tăng trưởng ổn định - Phát triển vững chắc"


Gửi lúc 08:36' 20/10/2019
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) - Lãnh đạo và BCH công đoàn Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức cho chị em phụ nữ cùng khách mời đi tham quan dã ngoại  tại Sapa.


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2