Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính
1. Vị trí xây dựng

    Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy Hà Nội.

2. Quy mô xây dựng
    Tổng diện tích khu đất dự án                                                 137.893 m2
    Trong đó:
         + Diện tích xây dựng nhà ở                                                 66.985 m2
         + Đất xây dựng công trình thương mại và dịch vụ              2.073 m2
         + Đất xây dựng công trình công cộng                                68.835 m2
    Diện tích sàn nhà ở                                                                 212.384 m2
    Tổng số căn hộ                                                                            2.081 căn hộ
        Trong đó:
        + Nhà ở chung cư cao tầng (từ 9 đến 17 tầng)                   1.625 căn hộ
        + Nhà ở thấp tầng (từ 3 đến 6 tầng)                                         466 căn hộ
        + Trường tiểu học (03 tầng)                                                      800 học sinh
        + Nhà trẻ mẫu giáo                                                                     350 trẻ

3. Tổng mức đầu tư
      1.500  tỷ đồng

4. Nguồn vốn
    Vốn ngân sách cấp, vốn huy động
    
5. Thời gian thực hiện
    Từ 2003-2007

6. Tình trạng dự án
    Đã thực hiện xong