[HANDICO6] Tập huấn công tác đoàn thanh niên 26-03-2021

Sáng ngày 26-03-2021, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội. 
BCH Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN đã tổ chức tập huấn công tác Đoàn Thanh niên tại Đồng Mô.