DỰ ÁN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN KẾT HỢP VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở

1. Vị trí xây dựng: Ô đất CT6.9 – xã Mễ Trì và xã Trung Văn – Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2. Quy mô xây dựng

     Chiều cao công trình: 

o     02 khối nhà 41 tầng

       Tổng diện tích sàn: 137.462,7 m2  (Không tầng hầm, mái, kỹ thuật)

       3. Tổng mức đầu tư: 2800 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Tình trạng dự án: Đang thực hiện