Thu được những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh MicroDragon