Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2012

* Tỷ lệ cổ tức :

          - Đối với cổ đông phổ thông : Thanh toán cổ tức năm 2012 là 20% mệnh giá.

         * Ngày chốt danh sách :            - 31/12/2012.

* Thời gian nhận tiền cổ tức :   

                                        - Từ ngày 9/2/2015.

* Địa điểm  :

- Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội, tầng 6A toà nhà hỗn hợp lô đất C1 đường Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân - Hà Nội.


            Ông ( Bà ) có thắc mắc gì về giá trị cổ phần xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Thu Hiên theo Số điện thoại 0913.224195 - 0462591709

           Đề nghị Ông ( Bà ) trực tiếp đến nhận tiền cổ tức, khi nhận tiền có xuất trình CMTND. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền được công chứng xác nhận.