Không cấm "nhại kiến trúc cổ điển Pháp-châu Âu”

Trong công văn được ký cuối chiều nay (13-6) gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng khẳng định việc có nội dung chỉ đạo các địa phương "không nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp-châu Âu" chỉ là sai sót câu chữ trong quá trình in ấn...Sơ sót in ấn dẫn đến Công văn của Bộ Xây dựng xuất hiện đoạn lưu ý cấm đoán gây xôn xao dư luận.

Trước thông tin về một công văn của Bộ Xây dựng có đoạn lưu ý các địa phương: “Không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp-châu Âu”, gây băn khoăn trong dư luận, chiều 13-6, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 185/BXD-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ để đính chính công văn này (Công văn số 942/BXD-KTQH ngày 23-5-2013 về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố”.
Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình in ấn có sự sai sót nên xuất hiện đoạn “Lưu ý: không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp-châu Âu” trong Công văn 942/BXD-KTQH. Bộ Xây dựng đính chính và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố bỏ nội dung của đoạn lưu ý nói trên.

Bá Tuấn