Một số hình ảnh khởi tranh vòng loại bộ môn cầu lông trong Hội khỏe Handico6 mở rộng 2012.
Khởi tranh trận đôi nam nữ Lam + Dung với Lưu + Hiên.Ngoan  cường trong phòng thủ.Người phát cầu và…
người sẵn sàng đỡ.
Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.
Phút ưu tư của trọng tài “chuyên nghiệp”.Giây phút  nghỉ giải lao của  vận động viên.
Lãnh đạp Công ty 6 và Trưởng ban tổ chức Hội khỏe cùng dõi theo trận đấu.