Hội khỏe Handico6 thường niên năm 2012

     Chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2-9. Ban chấp hành công đoàn công ty phối kết hợp với Đoàn thanh niên công ty tổ chức Hội khỏe Handico6 thường niên công ty năm 2012.  
     Thành phần tham dự: Toàn thể CBCNV trong công ty, CBCNV trong các công ty liên doanh, liên kết với công ty. Các môn thi tại hội khỏe: Bóng đá mini nam; Kéo co nam, nữ, nam nữ kết hợp; Cầu lông nam, nữ, đôi nam nữ; Điền kinh chạy 100m nam, nữ; Cờ tướng; Bóng bàn đơn nam, nữ; Bơi tự do 50m nam và nữ. Hội khỏe dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2012.   
     Ban chấp hành công đoàn công ty thông báo tới toàn thể CBCNV công ty Handico6 và  đề nghị các bộ phận đăng ký tham gia thi đấu, đồng thời kính mời các các công ty liên doanh, liên kết đăng ký tham gia hội khỏe. Danh sách đăng ký yêu cầu gửi về đồng chí Phan Thị Kim Dung - UVBCHCĐ công ty trước ngày 14/9/2012. Đề nghị Trưởng các bộ phận động viên và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia để Hội khỏe đạt kết quả cao.