Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn thanh niên Handico6

Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn thanh niên Handico6 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM