UBND Thành phố HN ban hành Giá các loại đất trên địa bàn Thành phố năm 2012

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về việc ban hành Giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012.


Bấm vào  Download  để tải về máy