DỰ ÁN NHÀ Ở CBCNV CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I

Dự án nhà ở CBCNV Công ty Xăng dầu Khu vực I có vị trí xây dựng tại Phường Gia Thuỵ, Q. Long Biên, Hà Nội


Quy mô xây dựng công trình:

+ Tổng diện tích sàn: 900 m2

+ Chiều cao công trình: 6 tầng

-  Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009 – 2011