Thông báo thanh toán tiền cổ tức đợt 2 năm 2010

          Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh toán tiền cổ tức đợt 2 năm 2010 như sau :

 

* Tỷ lệ cổ tức :

          - Đối với cổ đông phổ thông : Tạm ứng đợt 2 năm 2010 là 7% mệnh giá.

          - Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2010:  Thanh toán một lần 6%/năm.

* Ngày chốt danh sách :    31/12/2010.

* Thời gian nhận tiền cổ tức :   

- Từ ngày 17 đến ngày 20/01/2011.

* Địa điểm  :

- Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội, tầng 1 nhà N3B Khu Trung Hòa - Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

          Đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Phòng Hành chính Tổ chức Công ty - Điện thoại 043.7320010 để nhận thông báo.

 

                                                                                                  Công ty CP ĐT & PT nhà số 6 Hà Nội